Voorwaarden

Bij het inschrijven van uw kind gaat u akkoord met de voorwaarden die op deze pagina vermeld staan. Heeft u vragen over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. We lichten ze graag toe.
Inschrijving
 • Een inschrijving wordt pas definitief als het inschrijfformulier is ingevuld en aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Het verschuldigde bedrag moet voor 1 juli voldaan zijn. Als dit niet gebeurd is, kan de kampstaf besluiten uw kind niet toe te laten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om adreswijzigingen, etc. tijdig door te geven.
 • Annulering kan tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het kamp. Hierbij ontvangt u het volledige inschrijfbedrag retour.
 • Indien het kamp door omstandigheden niet door kan gaan, worden de ouders hier uiterlijk een maand van te voren van op de hoogte gebracht. Hierbij wordt het reeds betaalde inschrijfgeld volledig geretourneerd.

Veiligheid
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. Belangrijke informatie zoals medicijngebruik, allergieën, specifieke aandachtspunten dienen duidelijk vermeld te worden.
 • De kampstaf kan deelnemers weigeren die een speciale aanpak of zorg nodig hebben, indien er geen passende begeleiding geboden kan worden.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het kamp beëindigd worden voor deelnemers die de sfeer op kamp negatief beïnvloeden en zich stelselmatig niet houden aan de gedragsregels en aanwijzingen van de kampstaf. Er vindt dan geen (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Ouders dienen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn en dienen beschikbaar te zijn om op verzoek van de algemene kampleiding uw kind op te komen halen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere uitzonderlijke situaties.
Overig
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor een reis- en bagageverzekering. Het parochiecluster of de kampstaf is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het brengen en afhalen van de deelnemers op de daarvoor geldende begin- en eindtijden.