Veiligheid‎ > ‎

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is de veiligheid die er voor zorgt dat je op je gemak kunt zijn, zonder bang of op je hoede te hoeven zijn. De kampstaf vindt dit zeer belangrijk en heeft voortdurend aandacht voor:
  • Aansluiting vinden in de groep en mee te kunnen doen zonder gepest te worden;
  • Houvast en structuur te bieden door een dagprogramma en duidelijke kampregels;
  • Aandacht te hebben voor persoonlijke grenzen bij 'uitdagende' spellen;
  • Respect voor privacy bij verzorgingsmomenten;
  • Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
De jongeren hebben allen een groepsbegeleider van hetzelfde geslacht. Begeleiders zijn nooit alleen met een individuele deelnemer. Begeleiders betreden nooit zonder duidelijke aankondiging de slaapvertrekken van de deelnemers, zodat de privacy gewaarborgd is. 

Hoewel de kampstaf hier voortdurend aandacht voor heeft, kan het gebeuren dat 'zaken' niet opgemerkt worden of dat de gedragingen anders geïnterpreteerd worden. Mocht dit optreden, attendeer uw kind, liefst voorafgaand aan het kamp, om dit bespreekbaar te maken. Laat hem/haar eventueel samen met een vriendje of oudere deelnemer naar een van de leiding komen.