Veiligheid‎ > ‎

Ongeval en ziekten

"Een ongeluk zit in een klein hoekje", is een bekend gezegde.
Daarom gaat er ieder jaar een goedgevulde EHBO-kist en gekwalificeerd personeel mee. Dit kunnen mensen zijn met een medische achtergrond of een EHBO- of BHV diploma.
Bij elke activiteit zijn er EHBO middelen aanwezig. Bij activiteiten buiten de kampplaats is er ook altijd een of meerdere auto's beschikbaar om 'de slachtoffers' naar de kampplaats te vervoeren.

Vooraf vragen we om ons gegevens aan te reiken zodat we snel naar de huisarts, de huisartsenpost of het ziekenhuis kunnen gaan als dat nodig is. 
Mocht dit nodig zijn, nemen we uiteraard contact met u op.

Daarnaast vragen wij u ook om medische gegevens, zodat we de gezondheid van uw kind optimaal kunnen bewaken. Als u kind medicijnen gebruikt en deze niet zelfstandig kan innemen (of er slordig mee omgaat), dragen wij zorg dat de medicijnen op het juiste moment en op de juiste wijze worden toegediend.