Veiligheid‎ > ‎

Heimwee

Heimwee! Vooral jonge deelnemers die voor het eerst meegaan kunnen hier flink last van hebben. Gelukkig hebben we als kampstaf hier ruime ervaring mee en weten we meestal te voorkomen dat een kind naar huis gaat.
  • Geef op het inschrijfformulier aan dat uw kind mogelijk te maken krijgt met heimwee.
  • Besteed thuis al aandacht aan heimwee. Benadruk vooral de leuke kanten van het kamp in een gesprek met uw kind. Geef zo min mogelijk aan dat u het kind ook gaat missen; dit versterkt de heimwee van uw kind.
  • Tijdens het kamp zal de groepsbegeleider van uw kind extra aandacht geven door:
    • Het kind af te leiden tijdens de rustige momenten waar heimwee het meest optreedt;
    • Het kind op vaste (afgesproken) tijden met de ouders te laten bellen. Besteed tijdens deze gesprekken zo min mogelijk aandacht aan heimwee, maar vraag vooral naar de leuke momenten.
  • Geef het kind geen mobiele telefoon mee! Het hanteerbaar maken van heimwee is een samenspel tussen kind, ouders en groepsbegeleiders. Door de mobiele telefoon heeft de groepsbegeleider onvoldoende zicht op de mate van heimwee en kan hierdoor niet adequaat reageren.