Privacy

Voor de organisatie van het jongerenkamp of de activiteitenweek maken we gebruik van gegevens die door u worden verstrekt tijdens het invullen van het inschrijfformulier. Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.
Welke persoonsgegevens verwerken we?
 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u ons verstrekt.
Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?
 • Medische gegevens
 • BSN-nummer (voor bezoek aan ziekenhuis/huisartsenpost)
 • Gegevens van minderjarigen
Waarom hebben we deze gegevens nodig?
 • Het afhandelen van inschrijving en betaling
 • U te kunnen benaderen voor communicatie
 • Het beschikken over medische informatie om de gezondheid van uw kind te kunnen bewaken
 • Het beschikken over voldoende informatie om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten
 • Het verspreiden van de gemaakte kampfoto's na afloop
Hoe lang bewaren we de gegevens?
 • Direct na afloop van het kamp worden de bijzondere persoonsgegevens verwijderd.
 • De overige gegevens worden bewaard voor toekomstige communicatie en het opbouwen van een archief van deelnemers.
Met wie delen we gegevens?
De gegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen en zullen alleen verstrekt worden aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. justitie of medische instanties als het gaat om acute hulpverlening).

Met wie delen we beeldmateriaal?
Tijdens het jongerenkamp of de activiteitenweek worden er foto's en beeldopnamen gemaakt. Deze worden na afloop gedeeld met de ouders. Een selectie van de foto's kan met uitdrukkelijke toestemming van de ouders gebruikt worden voor een sfeerimpressie via de communicatiekanalen (website of Kirkebledje) van onze parochie. Er wordt geen beeldmateriaal verspreid via social media.

Welke informatie wordt er verzameld van onze website?
Wij kijken niet actief naar gegevens die door de provider van de website worden verzameld. Als u wilt weten welke informatie wordt verzameld, verwijs ik u naar deze website.