Organisatie

Organisatie
Een groep vaste vrijwilligers vormt de kampstaf. De kampstaf organiseert in principe zelfstandig het jongerenkamp of de activiteitenweek. Het kamp is ooit ontstaan vanuit de misdienaars en valt daardoor onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur van het parochiecluster Ubach over Worms.

Binnen de kampstaf kennen we verschillende functies en taken:

Algemene kampleiding:
Deze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens het kamp. Zij dragen zorg voor de coördinatie van de verschillende activiteiten en nemen de eindbeslissingen als dat nodig is. De algemene leiding is aanspreekpunt voor de ouders.

Groepsbegeleiders:
Ieder kind heeft een eigen groepsleider die verantwoordelijk is voor het welzijn van de kinderen. Hij is het eerste aanspreekpunt als er problemen ontstaan en probeert deze samen met het kind op te lossen. Een groepsbegeleider is altijd een volwassen persoon die ruime ervaring heeft met het omgaan met kinderen.


Spelleiders:
Tijdens het jongerenkamp of activiteitenweek worden er activiteiten gedaan. De spelleiders bereiden deze voor en begeleiden deze tijdens de uitvoering. Een spelleider kan minderjarig zijn, maar wordt altijd ondersteund door een volwassene.

Kookstaf:
De kookstaf verzorgt de maaltijden van de kinderen en draagt zorg voor de hygiëne op de kampplaats. Soms wordt er een beroep gedaan op de jongeren om bij te dragen aan het opruimen (corvee). De corvee wordt georganiseerd door de kookstaf. Onze kookstaf is inmiddels zo ervaren dat ze ook voor mensen met voedselallergieën een heerlijke maaltijd kunnen samenstellen.

EHBO:
Ieder jaar gaat een goed gevulde EHBO-koffer mee en is er personeel aanwezig met een medische achtergrond en/of een EHBO- of BHV-diploma. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg van de kinderen (o.a. toezicht op innemen van medicijnen, attenderen op tekencontrole, etc.) en verlenen EHBO bij ongevallen.