Inschrijfgeld


Het inschrijfgeld voor <<Naam activiteit>> bedraagt €120,- per persoon.
Dit bedrag dient voor 1 juli overgemaakt te zijn op onderstaande rekening onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en <<Naam activiteit>>.

IBAN: NL37 RABO 0136 3951 63
t.n.v. Mevr. Y. Hanssen
Paaseierenactie = korting
Ieder jaar wordt er op de zaterdag van Palmpasen de zogenaamde Paaseierenactie gehouden. Tijdens de Paaseierenactie wordt er in de vier parochies gecollecteerd voor het Jeugdwerk van onze parochie. De inkomsten hiervan vormen een belangrijk deel van onze inkomsten. Iedere deelnemer die heeft meegelopen tijdens de Paaseierenactie betaald slechts €70,- aan inschrijfgeld voor het kamp.

De Paaseierenactie vindt dit jaar plaats op <<dd maand jjjj>> van 11.00 uur tot 16.00 uur. We verzamelen ons <<plaats>> vanwaar wij ons verspreiden over de kernen. Mocht je verhinderd zijn op dit moment, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dan gaan we kijken op welke wijze je toch kunt deelnemen.