Geloof

Het jongerenkamp of de activiteitenweek zijn hoofdzakelijk bedoeld als 'dankjewel' voor je inzet in de parochie. De nadruk ligt op ontspanning en plezier maken; niet op catechese en geloofsverdieping.
Maar we zijn nu eenmaal een katholieke organisatie en daar geven we ook tijdens het jongerenkamp of activiteitenweek blijk van. Dat betekent dat we de dag beginnen en afsluiten met een liturgische dienst. Dat kan een H. Mis zijn, maar ook een gebedsdienst of gebedsvieringen. Daarnaast bidden we voor elke maaltijd.

Bij de H. Mis zijn jullie actief betrokken als lector of misdienaar. Als we op kamp zijn, is iedereen één keer betrokken bij de voorbereiding van de H. Mis of gebedsdienst.

Ook kunnen er spelactiviteiten georganiseerd worden die betrekking hebben op geloof. We kunnen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een bijzondere kerk of klooster, knutselen met een liturgische betekenis of iets dergelijks. En uiteraard geven we blijk van ons geloof door ons gedrag, waarin broederschap en saamhorigheid een belangrijke plaats innemen.

Ook is er iedere dag een priester of parochie-assistent aanwezig... mocht je behoefte hebben aan een gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben, mag je altijd een gesprekje met hen aangaan. Ze zijn er voor jou! Je moet er wel zelf om vragen, want ze komen niet naar je toe.